O nas

Właścicielem marki oraz majątkowych prawa autorskich do platformy Polison, a także podmiotem udzielającym licencji na jej wykorzystanie jest firma Avangard System.

Platformę Polison rozwija zespół porgramistów i analityków posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w budowie systemów informatycznych, a także praktycy branży ubezpieczeniowej.

Pełne dane firmy:
Avangard System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-091) przy ul. Bronowickiej 38/5. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540963, posiadająca numery NIP 6772385799 oraz REGON 360649658. Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 200 000 zł.