O NAS
Polison to produkt dwóch firm:

E-ARES Sp. z o.o. – producenta oprogramowania
Avangard System Sp z o.o. – spółki celowej powołanej do obsługi platformy Polison i jej klientów

Dane rejestrowe firm znajdują się na dole strony.

E-ARES Sp. z o.o. jest firmą informatyczną. Od 15 lat tworzy oprogramowanie dedykowane, zarówno klasy ERP służące do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem jak i mniejsze aplikacje dla firm produkcyjnych, handlowych, lotniczych, importerów i dealerów samochodowych, firm zarządzania flotami. Dostarcza także rozwiązania infrastrukturalne i telekomunikacyjne. Jedną ze specjalizacji firmy jest produkcja systemów dla pośredników ubezpieczeniowych. W tej branży firma działa od 8 lat i doskonale poznała specyfikę produktów oraz procesów w sprzedaży ubezpieczeń. Do systemów wykonanych przez firmę należą:
  • system sprzedaży polis komunikacyjnych (kalkulatory, porównywarka, sprzedaż on-line, aneksy, wznowienia, obieg, składki, prowizji i dokumentów)
  • system administracji sprzedaży dla podmiotu (administratora) zarządzającego siecią zewnętrznych firm multi-agencyjnych
  • program dla agencji ubezpieczeniowej obsługującej firmy leasingowe
  • program do obsługi ubezpieczeń majątkowych dla brokera ubezpieczeniowego
  • program do obsługi szkód.

Więcej informacji o firmie znajdziecie Państwo na stronie www.e-ares.pl

Avangard System Sp. z o.o. powstała jako spółka celowa do rozwoju i zarządzania platformą. Administruje systemem, świadczy pomoc użytkownikom platformy. Jest właścicielem licencji oraz praw do znaku Polison.Dane rejestrowe podmiotów:

Avangard System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-091) przy ul. Bronowickiej 38/5, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540963, posiadająca numery NIP: 6772385799 oraz REGON: 360649658. Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 200 000 zł.

e-ARES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 200/400, spółka Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357737, posiadająca numery NIP 5222952057 oraz REGON 142408455. Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Zapraszamy do kontaktu:
Copyright 2017 by Polison
All right reserved.