KONTAKT
e-mail: biuro@polison.pl

telefon: (+48.22) 398 83 80

Adres korespondencyjny:

Avangard System Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 38/5
30-091 Kraków

Właścicielem serwisu polison.pl jest Avangard System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-091) przy ul. Bronowickiej 38/5, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540963, posiadająca numery NIP: 6772385799 oraz REGON: 360649658. Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 200 000 zł.
Zapraszamy do kontaktu:
Copyright 2017 by Polison
All right reserved.