FUNKCJE
Polison to kompletny system, zawierający w sobie wiele rozwiązań niezbędnych w sprzedaży ubezpieczeń, zwłaszcza ubezpieczeń grupowych bądź polis wynikających z umów ramowych. Funkcjonalności systemu można podzielić na trzy obszary.

1. Kreator serwisu internetowego

Pierwszym krokiem jest stworzenie miejsca w Internecie, do którego będą kierować się zainteresowane lub zaproszone przez Ciebie osoby. Tym miejscem może być sub-domena Twojej firmowej witryny. Takie miejsce można utworzyć również np. w intranecie ubezpieczającego lub na jego stronach. Przykładowo, ubezpieczenia zawierane za pomocą Polisona mogą być dostępne na stronach klubu sportowego

Za pomocą naszego systemu można błyskawicznie utworzyć zupełnie nowe miejsce w Internecie. Możliwe, że utworzysz nowe strony poświęcone danemu produktowi lub dedykowane konkretnemu klientowi. Będzie ono dostępne we wskazanej przez ciebie domenie lub – jeśli wolisz - w subdomenie [moja-nazwa].polison.pl . System zarządzania stronami (CMS) pozwoli Ci dodawać zakładki, obszary tekstowe, grafikę, edytować teksty, dodawać dokumenty do pobrania itd.

Kreator oferuje zestaw gotowych szablonów w technice Responsive Web Design, dlatego zawarcie ubezpieczenia możliwe jest nawet na smartfonie. Oczywiście możemy stworzyć nowy wzór graficzny używając dostarczonego przez Ciebie projektu graficznego.

2. Moduł dla klientów

Przystępowanie do umowy na odległość i późniejsza obsługa przez Internet realizowane są przez specjalny moduł. Do każdej umowy ubezpieczenia grupowego nasz zespół informatyczny zaszywa w systemie ofertę (taryfę) – także w kilku wersjach utworzonych dla ewentualnych podgrup. Przykładowo, można odmienną ofertę przedstawiać kobietom i mężczyznom z tej samej grupy bądź w inny sposób różnicować „cegiełki” programu między podgrupami. Treści widoczne dla klienta mogą być edytowane. Możesz dowolnie modyfikować treść informacji, podpowiedzi, zgód, klauzul. Nawet edycja nazw produktów w kalkulatorze oraz na certyfikacie, a także ich ceny są możliwe do zmiany bez udziału informatyka.

3. Centrum zarządzania

Oddajemy w Twoje ręce zaawansowane oprogramowanie służące do zarządzania umowami ubezpieczenia. Pozwala ono nie tylko na monitorowanie sprzedaży w każdej z Twoich umów, ale również umożliwia bieżącą pomoc klientom, którzy nie przystąpili jeszcze do ubezpieczenia. Możliwe jest aneksowanie i stornowanie, bowiem Polison automatyzuje i upraszcza niewdzięczne czynności administracyjne. Już dziś możesz mieć pod kontrolą dowolną ilość grupowych kontraktów ubezpieczeniowych i wygodnie je obsługiwać. <
Zapraszamy do kontaktu:
Copyright 2017 by Polison
All right reserved.