DEMO
Zapraszamy do zapoznania się z przykładową stroną poświęconą fikcyjnej umowie ubezpieczenia grupowego.
Przycisk o nazwie „Ubezpiecz się” prowadzi do części transakcyjnej.

Przykład obejmuje:
 • ubezpieczenia majątkowe
 • podział grupy na 3 podgrupy (osobna taryfa dla każdej podgrupy)
 • możliwość wyboru przez ubezpieczającego własnego pakietu spośród 5 „cegiełek” (składowych pakietu) – każda w różnych wariantach cenowych
 • status obligatoryjności, który nadano tylko niektórym „cegiełkom”
 • dla niektórych podgrup pojawia się mniej niż 5 „cegiełek” (są przewidziane jedynie dla niektórych podgrup)
 • zasadę „ochrona od dnia następnego po opłaceniu składki”
 • roczny okres ochrony
 • fikcyjne treści zgód, klauzul i komunikatów


W przykładzie pominięto m.in.:
 • podział na część „otwartą” (dostępną dla każdego internauty) i „zamkniętą” (dostępną tylko dla członków grupy)
 • różnicowanie załączników i menu (pomiędzy stronami otwartymi a „zamkniętymi”)
 • obowiązkową informację o pośredniku ubezpieczeniowym
 • obowiązkowe informacje wynikające z innych aktów prawnych
 • „Centrum zarządzania” czyli funkcje do zarządzania produktem i sprzedażą - wymagają one uzyskania loginu i hasła


Zapraszamy do zwiedzania!


demo
Zapraszamy do kontaktu:
Copyright 2017 by Polison
All right reserved.